Zarządzanie oświatą

Cel studiów


Zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na unowocześnienie polskich placówek oświatowych różnego szczebla. W związku z rozwijającym się i  konkurencyjnym rynkiem usług edukacyjnych, wzrasta również potrzeba  unowocześnienia stylu i zasad zarządzania szkołą. Celem studiów jest wyposażenie  uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego  zarządzania szkołą lub placówką oświatową, z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych i innych dzieci i młodzieży.

 

Program:

 • administrowanie majątkiem placówki oświatowej
 • etyka zarządzania
 • finanse szkoły
 • kierowania zasobami ludzkimi
 • kierowania zmianą
 • komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
 • marketingowe przesłanki zarządzania
 • nadzór edagogicznego w szkole
 • organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • prawo oświatowe
 • teoria organizacji i zarządzania
 • psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • wybrane problemów współczesnej edukacji
 • wybrane zagadnień rachunkowości podmiotów sektora publicznego
 • zarządzanie jakością

 

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów, objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Program ma kształtować i rozwijać te kompetencje,  które umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie dyrektora placówki oświatowej. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. Słuchacze uzyskują również wiedzę w zakresie prawa oświatowego, prawa gospodarczego, rachunkowości, etyki i psychologii. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową i personelem. Posiada umiejętności w zakresie sprawnej organizacji pracy w szkole. 

 

 

Data rozpoczęcia 
październik / luty w każdym roku akademickim.

 


Czas trwania studiów

Studia będą realizowane jako dwusemestralne i obejmować będą 210 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych.Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowych.

 

 

Kierownik kierunku: dr Wiesław Czech

 

 

 Infolinia rekrutacyjna: +48 732 511 003  Zadzwoń teraz!

 

 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

________________________________________________________________________________

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. 

 

Pobierz:

 

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane