Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy studiów podyplomowych z aktualną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W  trakcie studiów słuchacze zapoznają się z informacjami ogólnymi, dotyczącymi nauk o bezpieczeństwie i higienie pracy, z prawnymi uwarunkowaniami zapobiegania zagrożeniom, z metodami analizy i oceny ryzyka zawodowego, z zasadami wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków, choroby zawodowe i ich profilaktykę, koszty bezpieczeństwa, czynnik ludzki w zarządzaniu. Studia przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw, instytucji państwowych, administracji samorządowej, dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz absolwentów wyższych uczelni, zajmujących się lub zamierzających zajmować się w pracy zawodowej problematyką BHP. 

 

Program:

 • diagnostyka zagrożeń
 • ergonomia środowiska pracy
 • fizjologia i higiena pracy
 • metodyka działania służb BHP
 • ochrona przeciwpożarowa
 • ochrona środowiska
 • ochrona zdrowia i ratownictwo medyczne
 • organizacja i ekonomika przedsiębiorstw
 • organizacja i metodyka nauczania bezpieczeństwa i ochrony pracy
 • podstawy techniki, mechaniki oraz konstrukcji
 • prawna ochrona pracy
 • skutki zagrożeń
 • systemy zarządzania
 • środki i metody popularyzacji zagadnień BHP
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • wykorzystanie informatyki w ochronie pracy
   

Kwalifikacje


Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów, objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.


Studia przygotowują kadrę dla zakładów pracy, realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 109, poz. 704). Ponadto otrzymują uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych oraz inspektorów BHP. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN-I-9SW).
 

Data rozpoczęcia
październik / luty w każdym roku akademickim.

 

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą jako dwusemestralne
i obejmują łącznie 258 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Program studiów obejmuje również stugodzinną praktykę w zakładach pracy. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowych.

 

Infolinia rekrutacyjna: +48 732 511 003  Zadzwoń teraz!

 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

________________________________________________________________________________

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. 

 

Pobierz:

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane