Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w semestrze letnim:

1. 4-5.03.2016

2. 11-12.03.2016

3. 8-9.04.2016

4. 22-23.04.2016

5. 6-7.05.2016

6. 13-14.05.2016

7. 27-28.05.2016

8. 10-11.06.2016

9. 17-18.06.2016

10. 24-25.06.2016


Święto Uczelni

Serdecznie zapraszamy na warsztaty i wykłady 8.12.2015 z okazji Święta Uczelni. 

Harmonogram:

8:00-Msza Święta w Parafii Błogosławionego Czesława ul. J.Hallera 2
13:00-Powitanie Gości przez Panią Dziekan dr Magdalenę Malik
13:15-14:30- Wykład o tematyce: ,,Podnoszenie jakości pracy placówek oświatowych”
Prowadząca: Pani Halina Wurszt
14:30-Warsztaty:
,,Co robić i czego nie robić żeby znaleźć pracę?” Vademecum dla osób planujących karierę. 
Prowadzący: Projektanci kariery-właściciel Dawid Seifert i HR Manager Kamila Figura 
16:00-Wykład: ,,Prawdy i mity o terroryzmie.”
Prowadzący: Pan Marcin Polus, student SWBJ w Opolu
17:00-Zakończenie


Festiwal Kariery

W ramach współpracy Akademickiego Biura Karier z Wojewódzkim Urzędem Pracy SWBJ, jej przedstawiciele uczestniczyli w Festiwalu Kariery,                 
26 listopada 2015. Nasze stoisko cieszyło się popularnością, wśród odwiedzających byli młodzi ludzie zainteresowani dalszą nauką, kadra pedagogiczna a także 
przedstawiciele podmiotów gospodarczych z wojwództwa opolskiego.


 Podkategorie