Promocja 700 zł na studia I i II stopnia!

Kandydatom na studia pierwszego i drugiego stopnia, którzy złożyli komplet dokumentów i  w terminie do dnia 16 sierpnia 2016r. wpłacili pierwszą ratę czesnego przysługuje bonifikata w opłatach, w łącznej wysokości 700 zł!
 
o szczegóły zapytaj kontaktując się z Dziekanatem!
 
Infolinia rekrutacyjna: +48 732 511 003