Festiwal Kariery

W ramach współpracy Akademickiego Biura Karier z Wojewódzkim Urzędem Pracy SWBJ, jej przedstawiciele uczestniczyli w Festiwalu Kariery,                 
26 listopada 2015. Nasze stoisko cieszyło się popularnością, wśród odwiedzających byli młodzi ludzie zainteresowani dalszą nauką, kadra pedagogiczna a także 
przedstawiciele podmiotów gospodarczych z wojwództwa opolskiego.