Nowy rok akademicki w Jańskim!

Zapraszamy 8 października od godz. 9:30 do 13:30 wszystkich chętnych do podjęcia nauki w Wyższej Szkole im.Bogdana Jańskiego. Jednocześnie informujemy, że mile widzi będą również nasi dotychczasowi Studenci, w celu...

Czytaj więcej

Dni kariery

Dni kariery

Zapraszamy studentów do Wrocławia na dni kariery.

Czytaj więcej

Semestr letni

Terminy zjazdów w semestrze letnim: 4-5.03.2016 11-12.03.2016 1-2.04.2016 8-9.04.2016 15-16.04.2016 22-23.04.2016 6-7.05.2016 13-14.05.2016 20-21.05.2016 3-4.06.2016 10-11.06.2016 17-18.06.2016 24-25.06.2016

Czytaj więcej

Kancelaria prawna

Pani Dziekan dr Magdalena Malik podpisała umowę o współpracy z Kancelarią Adwokacką w Opolu, reprezentowaną przez Pana Mecenasa Tomasza Płachtej. Zapraszamy instytucje oświatowe, administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze do skorzystania z...

Czytaj więcej

Manufaktura Ceramiki

Manufaktura Ceramiki

Miło nam poinformować, że Pani Dziekan dr Magdalena Malik podpisała umowę o współpracy z firmą Manufaktura Ceramiki ze Strzegomia. W ramach współpracy oferujemy ciekawe pod kątem plastycznym zajęcia dla przedszkolaków, uczniów...

Czytaj więcej

Obrony 2016

Obrony 2016

Dnia 6.02.2016 odbyły się obrony na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Pracy zostały napisane pod kierunkiem dr Krzysztofa Badory. Wszyscy studenci wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu oraz przygotowali i przedstawili prezentacje...

Czytaj więcej

Studiuj za darmo w Jańskim!

Studiuj za darmo w Jańskim!

  Od 2016 roku trwa nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla osób dorosłych, niezależnie od wieku, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje. KFS finansuje nawet...

Czytaj więcej


Uczelniany system stypendialny

Stypendium za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym
O to stypendium mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy osiągnęli średnią ocen na świadectwie maturalnym nie mniejszą niż 4,60. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w styczniu każdego roku. Stypendium finansuje Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów
O to stypendium mogą ubiegać sie studenci, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium można ubiegać się dopiero po zakończeniu pierwszego roku studiów. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy  rok studiów  w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów. Przyznawane są na wniosek studenta na dany rok akademicki. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Stypendium socjalne
O stypendium tego rodzaju mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy w roku. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
O stypendium mogą ubiegać się niepełnosprawni studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy w roku. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Zapomoga
O tego rodzaju świadczenie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymywać dwa razy w ciągu roku akademickiego. Zapomogę finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.